O NAS

Dorota Kunicka – Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie pedagogiczne uzupełniała podczas licznych kursów i warsztatów, ukończyła podyplomowe studia  z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży oraz studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Pedagog posiadający wieloletnią praktykę jako wychowawca w placówkach wsparcia dziennego, całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
Od wielu lat ma kontakt z organizacjami non profit, zaangażowana w projekty społeczne i edukacyjne na rzecz dzieci, młodzieży . Mama trójki dzieci.

Katarzyna Maślanka – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.