KONTAKT

Tel: 601-619-155, 600-892-572

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Rozwiń skrzydła”

Wola Radziszowska 760, 32-053 Wola Radziszowska

  • numer rachunku bankowego: PKO BP 96102028920000530206429486
  • NIP: 9442255575
  • REGON: 367591399
  • KRS 0000683029